За Gabrovo Green


Gabrovo Green е интерактивен портал за визуализиране на данни за околната среда в Община Габрово с цел информиране на гражданите и създаване на ангажираност с проблемите на околната среда и климата. Порталът е съставна инициатива в подкрепа на стратегическата визия на Общината за преход към климатичен неутралитет и широкото въвеждане на процеси за кръгова и зелена икономика в местната администрация, бизнесът и обществото.

В порталът са налични данни за качеството на въздуха, качеството и нивото на водните ресурси, фоновият шум и радиационният фон в различни точки за постоянен мониторинг на територията на Габрово. Освен за визуализиране в порталът, данните се обработват в облачна система за анализ на данните с цел подпомагане на администрацията в процесите за градско планиране и мерките за подобряване на околната среда.

Последвайте ни

Последвайте Община Габрово в социалните мрежи за да научите най-актуалната ифнормация за дейностите по опазване на околната среда.

Европейски зелен лист

Научете повече за наградата "Зелен лист"

Повече