Портал за околна среда на Община Габрово

Портал за околна среда на Община Габрово

Добре дошли в интерактивният портал за околна среда на Община Габрово

Качество на въздуха

За следене на параметрите на качеството на въздуха, в град Габрово функционира интегрирана система от точки за мониторинг на качеството на въздуха в реално време. Чрез порталът за околна среда, гражданите могат да получат повече информация за всяка от точките за мониторинг.

Качество на въздуха

Последно обновяване: -


Локация Ниво
Мост Игото
--- / 500 см
---
кв. Етъра
--- / 250 см
---

Последно обновяване: -

Водни ресурси

В град Габрово се извършва мониторинг в реално време на водните ресурси, включително измерване на ниво за ранно идентифициране на наводнения, както и качество на водата.

Качество на водата

Радиационен фон

В град Габрово се извършва постоянен мониторинг на радиационният фон за ранно предупреждение при повишени нива на радиационното замърсяване.

Фонова радиация
Локация Стойност
Площад Възраждане
--
-
---

Последно обновяване: -


Локация Стойност
Площад Възраждане
---
---

Последно обновяване: -

Фонов шум

В град Габрово се извършва мониторинг на фоновия шум с цел набавяне на статистическа информация и проследяване на ефектът от мерките за зелена мобилност и подобряване на параметрите на градската среда.

Фонов шум

Последвайте ни

Последвайте Община Габрово в социалните мрежи за да научите най-актуалната ифнормация за дейностите по опазване на околната среда.

Европейски зелен лист

Научете повече за наградата "Зелен лист"

Повече