Портал за околна среда на Община Габрово

Портал за околна среда на Община Габрово

Добре дошли в интерактивният портал за околна среда на Община Габрово

Метеорологични данни

В Община Габрово се извършва мониторинг на метеорологични данни чрез автоматизирани метео-станции, като се следят в реално време параметрите температура, влажност, атмосферно налягане, валежи, посока и скорост на вятъра и UV радиация. В зависимост от нивото на UV индексът се предоставя препоръка за дейностите на открито.

Метеорологични данни

Последно обновяване: -


Качество на въздуха

За следене на параметрите на качеството на въздуха, в град Габрово функционира интегрирана система от точки за мониторинг на качеството на въздуха в реално време. Чрез порталът за околна среда, гражданите могат да получат повече информация за всяка от точките за мониторинг.

Качество на въздуха

Последно обновяване: -


Водни ресурси

В град Габрово се извършва мониторинг в реално време на водните ресурси, включително измерване на ниво за ранно идентифициране на наводнения, както и качество на водата.

Качество на водата
Локация Ниво
Мост Игото
--- / 500 см
---

Последно обновяване: -


Радиационен гама фон

В град Габрово се извършва постоянен мониторинг на радиационният гама фон за ранно предупреждение при повишени нива на радиационното замърсяване.

Радиационен гама фон
Локация Стойност
Площад Възраждане
--
-
---
ТУ Габрово
--
-
---

Последно обновяване: -


Фонов шум

В град Габрово се извършва мониторинг на фоновия шум с цел набавяне на статистическа информация и проследяване на ефектът от мерките за зелена мобилност и подобряване на параметрите на градската среда.

Фонов шум
Локация Стойност
Площад Възраждане
---
---

Последно обновяване: -

Последвайте ни

Последвайте Община Габрово в социалните мрежи за да научите най-актуалната ифнормация за дейностите по опазване на околната среда.

Европейски зелен лист

Научете повече за наградата "Зелен лист"

Повече